Απλότητα, ποιότητα, αποτέλεσμα

Η καλύτερη επένδυση που μπορείς να κάνεις είναι στον εαυτό σου