Απλότητα, ποιότητα, αποτέλεσμα

Η πιο σημαντική επένδυση που μπορείς να κάνεις, είναι στον εαυτό σου